Cabuxa

AVISO LEGAL

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DE COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información (LSSI), dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio www.cabuxa.com a partir de agora na páxina web está rexistrado a nome de ANA MARíA ALONSO PÉREZ con domicilio social en Malladoura, 2, 36729 Baldráns – Tui, Pontevedra ou a través do correo electrónico [email protected] ; provisto de CIF: 76987204V.

CONDICIÓNS DE USO

I.- USUARIOS

Acceso e/ou uso do sitio web cabuxa.com, atribúe ao usuario a condición de usuario, aceptando, desde ese mesmo momento, íntegra e sen reservas, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos. e contidos do sitio web.

II.- USO DA WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen vulnerar a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibida a utilización da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O PROPIETARIO ou calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poidan causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio Web.

En canto aos contidos (información, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), queda prohibido:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, salvo que se conte coa autorización dos seus lexítimos propietarios ou estea legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos propietarios sobre os mesmos.
 • O seu uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos postos a disposición dos usuarios así como dos utilizados habitualmente na rede, sempre que non causen ningún dano ao sitio web.

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, contidos e condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

IV.- HIPERENLACES

O establecemento de calquera “hipervínculo” entre unha páxina web e o sitio web de estará suxeito ás seguintes condicións:

 • Non está permitida a reprodución total ou parcial de ningún dos servizos ou contidos do sitio web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo do establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR.
 • En ningún caso, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o “hiperenlace”, nin das informacións e manifestacións que nel se inclúan.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O TITULAR non outorga garantía ningunha nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionarse por:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer as necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou daniños nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio web.

SERRO. DURACIÓN

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é indefinida. Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito a interromper, suspender ou finalizar a prestación do servizo Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española. ANA MARIA ALONSO PEREZ e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que lles puidese corresponder, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para as dúbidas que puidesen xurdir ou actuacións derivadas da prestación do servizo do usuario. Web e os seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario teña o domicilio fóra de España, ANA MARIA ALONSO PEREZ e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlle, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Tui.

USO DE COOKIES

O sitio web www.cabuxa.com utiliza cookies cando un USUARIO navega polos sitios web e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas polo sitio web só están asociadas a un USUARIO anónimo e ao seu ordenador e non proporcionan o nome e apelidos do USUARIO. Grazas ás cookies, é posible recoñecer os USUARIOS rexistrados despois de que estes rexistraron por primeira vez, sen necesidade de rexistrarse cada vez para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente para eles. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler ficheiros de cookies creados por outros provedores. Os datos de identificación do USUARIO están encriptados para unha maior seguridade.

O USUARIO ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser notificado en pantalla da recepción de cookies e impedir a súa instalación no seu disco duro. Consulta as instrucións e os manuais do teu navegador para obter máis información. Para utilizar o SITIO WEB non é necesario que o USUARIO permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen prexuízo de que en tal caso será necesario que o Usuario se rexistre como usuario de cada un dos servizos. cuxa prestación require inscrición previa.

Do mesmo xeito, os nosos servidores web detectan automaticamente o enderezo IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Toda esta información está rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior tratamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

BAIXAS COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información, garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde o momento en que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a [email protected] ;