Cabuxa

Leandro Lamas

Leandro Lamas

En 1998 fixen a miña primeira exposición na galería Sargadelos de Ferrol. A partir dese momento empecei a dedicarme “en serio” a isto e levo os meus cadros a tantos lugares como hai (galerías, cafeterías, salóns municipais…) sobre todo en Galicia.

Tamén fixen ilustracións para contos, portadas de CD, murais. Ultimamente non fago moitas exposicións porque, afortunadamente, estou recibindo encargos, sobre todo cadros personalizados (fálanme da súa vida e eu pinto).